Активности

Потписан Споразум о сарадњи Правног факултета Универзитета у Нишу и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

30. 09. 2020.

У понедељак, 28. септембра 2020. године, потписан је Споразум о сарадњи Правног факултета Универзитета у Нишу и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Циљ Споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју и унапређењу капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета. Потписивањем споразума створене су и могућности за додатно усавршавање миритеља и арбитара и промовисање института мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова међу студентима, као и за размену информација и искустава, учешће у реализацији пројеката, организовање семинара и скупова, те развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

Споразум су потписали директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић и декан Правног факултета Универзитета у Нишу проф. др Горан Обрадовић који је и један од миритеља и арбитара из Именика миритеља и арбитара Агенције. Потписивању споразума присуствовали су и продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање др Марко Димитријевић, продекан за наставу др Анђелија Тасић и заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић.