Активности

Потписан Споразум о сарадњи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Службе за управљање кадровима

18. 03. 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Служба за управљавње кадровима су 17. марта 2016. године потписали Споразум о сарадњи, којим је омогућено миритељима и арбитрима да се додатно усавршавају у областима од значаја за институт мирног решавања радних спорова. Учествовањем у обукама, које спроводи Служба за управљање кадровима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова додатно јача свој кадровски потенцијал и доприноси јачању видљивости и промовисању предности овог института.Поред усвојеног Програма стручног усавршавања, у којем су предвиђене обавезне интерне обуке, добровољне екстерне обуке доприносе могућностима за даљим усавршавањем.Такође је Споразумом предвиђено да миритељи и арбитри у својству предавача пренесу своја практична искуства из области радних спорова, чиме ће допринети превенцији радних спорова у јавном сектору.Преглед обука у организацији Службе за управљање кадровима се налази на интернет страници www.suk.gov.rs