Активности

Потписан Споразум о сарадњи с Правним факултетом Универзитета у Београд

01. 12. 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Правни факултет Универзитета у Београду су у среду 30. новембра 2016. године потписали Споразум о сарадњи.Циљ овог споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју, унапређењу и јачању образовних, научних и истраживачких капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета.Такође, споразум представља основу којом ће бити омогућено даље додатно усавршавање миритеља и арбитара, али и промоција института мирног решавања радних спорова међу студентима и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, као и додатно јачање кадровског потенцијала и јачање видљивости и промовисање предности овог института.Споразум су потписали проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду и Миле Радивојевић директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова.