Активности

Потписан споразум о сарадњи са Правним факултетом у Крагујевцу

09. 06. 2023.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу потписали су у четвртак, 01. јуна 2023. године, Споразум о сарадњи. Споразум су потписали декан Правног факултета проф. др Драган Вујсић и директор Агенције др Ивица Лазовић.

Циљ овог споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју, унапређењу и јачању образовних, научних и истраживачких капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета. Такође, споразум представља основу којом ће бити омогућено даље додатно усавршавање миритеља и арбитара, али и промоција института мирног решавања радних спорова међу студентима, као будућим правницима, и запосленима на факултету.

Истог дана, директор Агенције, др Ивица Лазовић одржао је предавање полазницима Правне клинике за управно право. Он је присутне упознао са надлежностима и резултатима рада Агенције и представио предности које мирно решавање радних спорова има у односу на судски поступак. Истовремено, истакао је значај упознавања будућих практичара са институтом мирног решавања радних спорова у најранијој фази њиховог школовања како би га на адекватан начин примењивали у пракси.