Активности

Потписан споразум о сарадњи са Правним факултетом за привреду и правосуђе

26. 10. 2022.

У среду 26. октобра 2022. године, потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета привредна академија у Новом Саду и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Циљ Споразума је успостављање сарадње потписница која ће допринети развоју и унапређењу капацитета Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Правног факултета за привреду и правосуђе. Потписивањем споразума створене су могућности за додатно усавршавање и стручну праксу студената овог факултета, као и миритеља и арбитара Агенције и промовисање института мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова међу студентима, као и за размену информација и искустава, учешће у реализацији пројеката, организовање семинара и скупова, те развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

Споразум су потписали директор Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић и декан Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду проф. др Милан Почуча. Том приликом је закључено да сарадња између две институције већ постоји, да на овом факултету постоји Центар за мирно решавање спорова, као и да је велики број миритеља и арбитара стицајем околности ангажован у настави на овом факултету, што представља добре темеље за још интензивнију сарадњу, а поготово у погледу студентске праксе и упознавања са правним институтом мирног решавања радних спорова.