Активности

Потписана заједничка препорука о решењу колективног спора у Урбанистичком заводу Београда ЈУП

19. 07. 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 19. јула 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене колективног уговора у Урбанистичком заводу Београда ЈУП.

Поступак је покренут од стране послодавца, Урбанистичког завода Београда ЈУП, а друга страна у спору, Основна организација синдиката запослених у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, је прихватила да се спор решава мирним путем, пред Агенцијом.

За миритеља је одређен Милан Крстић који је на првој расправи, а у складу са Законом, формирао Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ.

Током прве расправе стране у спору су показале професионалан, конструктиван и проактиван приступ и у фер атмосфери усагласили ставове о начину решења свих спорних питања након чега су чланови Одбора за мирење утврдили коначан текст Препоруке која је једногласно усвојена, у складу са Законом.

На овај начин, у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.