Активности

Потписана заједничка препорука о решењу спора у ПУ „Лане“ из Дољевца

31. 03. 2023.

Уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписана је заједничка Препорука о мирном решењу колективног радног спора поводом примене колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Лане“ из Дољевца.

Спор је покренут од стране синдиката ГСПРС "Независност" ПУ „Лане“ из Дољевца, а Општина Дољевац као оснивач је прихватила да се спор реши мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућу миритељку је одређена доц. др Марија Драгићевић која је, у складу за законом, на првој расправи формирала Одбор за мирење у који су ушли представници свих страна у спору. Након три одржане расправе дошло је до усаглашавања ставова између представника страна у спору о начину решавања спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

На овај начин, у ПУ „Лане“ из Дољевца, представници оснивача и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.