Активности

Представљен рад Агенције СРТ СЕС-а

26. 09. 2023.

На 19. редовном састанку сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије, који је одржан у уторак 26. септембра 2023. године, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2022. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило резултате рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Седницом је председавала Јелена Јевтовић из Уније послодаваца Србије, а присуствовали су Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Александар Марковић из Савеза самосталних синдиката, Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“ и Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2023. годину, присутнима је изложио директор Агенције Ивица Лазовић.

Извештај можете погледати на линку.