Активности

Представљен рад Агенције СРТ СЕС-а

22. 02. 2021.

На 14. редовном састанку сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије, који је одржан у понедељак 22. фебруара 2021. године, разматрана је Информација о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2019 и 2020. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило напоре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да у време пандемије изазване вирусом Ковид 19 спроводи активности утврђене законом у поступцима мирног решавања радних спорова.

Седницом је председавала Драгица Мишљеновић из УГС „Независност“, а присуствовали су Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Александар Марковић из СССС, Јелена Јевтовић из УПС-а и Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Информације о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019 и 2020. годину, присутнима је изложио заменик директора Агенције, Ивица Лазовић.