Активности

Прекинут штрајк у „Керамика” АД Младеновац ангажовањем Агенције

24. 11. 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у „Керамика” АД Младеновац, односно да оконча штрајк запослених усвајањем Препоруке која решава проблеме који су узроковали обуставу рада. Препорука је потписана 19.11.2012. године од стране представника послодавца и Штрајкачког одбора.