Активности

Препорука у поступку у „Чиготи“

16. 12. 2021.

У поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на утврђивањe репрезентативности синдиката код послодавца у Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор", а који је покренут на предлог Удружених синдиката Србије „Слога“- Синдикат здравства и социјалне заштите, поступајућа миритељка Милица Радивојевић донела је препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељка је формирала Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су три конструктивне расправе по питању насталог спора око права на утврђивањe репрезентативности синдиката код послодавца у Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" (Чигота). Међутим, није дошло до консензуса између страна у спору, те је послодавац у складу са Законом о мирном решавању радних спорова затражио од миритељке да предложи препоруку. На основу наведеног, миритељка је дала препоруку странама у спору, која даје могућност за решење спорних питања, али није обавезујућа.