Активности

Препорука у поступку у „FCC Kikinda“

04. 03. 2022.

У поступку мирног решавања колективног радног спора поводом закључења колективног уговора код послодавца „FCC Kikinda“, а који је покренут на предлог „Industrijskog sindikata FCC“, поступајућа миритељка Нада Црња донела је препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељка је формирала Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су једну расправу по питању спора насталог у вези закључења колективног уговора код послодавца.

Међутим, није дошло до консензуса између страна у спору, али је послодавац истакао да жели да настави поступак кроз социјални дијалог са синдикатом, а од миритељке је затражено да у складу са Законом о мирном решавању радних спорова предложи препоруку. На основу наведеног, миритељка је дала препоруку странама у спору.