Активности

Препорука у поступку у ЈКП „Инфостан технологије“

06. 08. 2021.

У ЈКП „Инфостан технологије“ у Београду, у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, а који је покренут на предлог Синдиката Слога ЈКП „Инфостан технологије“, поступајућа миритељка Слађана Андрић је донела препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељка је формирала Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су опречна мишњења по питању насталог спора. Након две расправе и сумираних предлога за могуће превазилажење постојеће ситуације, захтевана је препорука од стране миритељке о решењу спора. Миритељка је донела препоруку којом упућује стране на даљи дијалог, да се размотре и преиспитају захтеви представника синдиката и да се сва спорна питања решавају мирним путем кроз даљи дијалог.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање које се, између осталог, јемчи чланом 206. Закона о раду. Стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.