Активности

Препорука у поступку у РМХК „Трепча“

26. 10. 2021.

У Холдингу рударско металуршко хемијског комбината „Трепча“ у Звечану, у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, а који је покренут на предлог Синдиката „Независност“ РМХК „Трепча“, поступајући миритељ доц. др Александар Антић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат, имали су конструктивну прву расправу по питању насталог спора. Међутим, пословодство је изостало на другој расправи, те је од стране Синдиката „Независност“ РМХК „Трепча“ захтевано да миритељ у складу са законом донесе препоруку о решењу спора. Миритељ је донео препоруку, пре свега у складу са чланом 206, 209. и 210. Закона о раду, да се размотре и преиспитају захтеви представника синдиката, као и да се сва спорна питања решавају мирним путем кроз даљи дијалог.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова изражава задовољство што је овај вид решавања радних спорова препознат и од стране социјалних партнера са простора АП Косова и Метохије, али жали што се није истрајало у дијалогу и дошло до заједничког споразума страна у спору о решењу проблема.