Активности

Препорукa Владе јавном сектору да се радни спорови решавају пред Агенцијом

29. 07. 2015.

Влада Републике Србије је донела Закључак којим препоручује јавном сектору да колективне и индивидуалне радне спорове, у складу са законом, решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.Препорука се односи на све државне органе, органе државне управе, јавне агенције, покрајинске органе, органе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Република Србија, као и на привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву, установе и друге јавне службе које се финансирају из буџета Републике Србије.Разлог за доношење овог закључка је уштеда буџетских средстава, јер се процењује да у великим јавним предузећима дан штрајка кошта од педесет хиљада па до пола милиона евра, док код индивидуалних радних спорова судски поступци трају више година и такође подразумевају велике трошкове.Овом препоруком ће се у великој мери растеретити судови и остварити стратешко опредељење Владе да свако има право на достојанствен рад.Досадашње искуство у раду је показало да у случајевима радних спорова, конфликата, мобинга и сличних нежељених појава у радним односима, поступак пред Агенцијом је најефикаснији начин да се спор реши, пред независним миритељима и арбитрима и потпуно бесплатно.