Активности

Признање за допринос Агенцији на међународном саветовању Удружења за радно право и социјално осигурање

09. 10. 2023.

На XXV стручно-научном саветовању Удружења за радно право и социјално осигурање, које је одржано на Златибору oд 04. до 07. октобра 2023. године, са основном темом саветовања “Радно право у прописима и пракси”, одато је признање и уручена захвалница директору Агенције за дугогодишњу сарадњу, пријатељство и помоћ у промоцији овог Удружења.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова је имао част да отвори ово саветовање. Он је у уводној речи нагласио огроман значај који Удружење има како за развој радно-правне науке, праксе у примени прописа, огромне публицистичке делатности која се огледа у преко педесет томова објављених радова, тако и за повезивање стручњака из целог региона који се баве радним правом. Директор Агенције Ивица Лазовић је нагласио и значај Удружења за Агенцију, јер заправо његови најистакнутији чланови су и миритељи и арбитри, а такође је ово Удружење и адреса на којој се траже стучни и научни одговори на многе дилеме из праксе.

У радном делу саветовања господин Лазовић је изложио реферат на тему „Институције за мирно решавање радних спорова у прописима и пракси (примери САД, Бугарске, Црне Горе, Републике Српске и Србије)“ у коме је присутне упознао са упоредном праксом мирног решавања радних спорова наведених држава, са посебним освртом на разлике у прописима, надлежностима, техникама и технологији која се користи у поступцима мирног решавања радних спорова.

У оквиру округлог стола на тему „Решавање радних спорова у пракси (судске и вансудске методе)“, учесници саветовања су били у прилици да чују најновију судску праксу у области решавања радних спорова, али и да поставе питања, учествују у дискусији и сагледају предности које вансудске методе решавања радних спорова носе.

Саветовање је окупило велики број стручњака који се баве радним правом из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ, Северне Македоније, а као посебни гости по први пут на овом скупу су се нашли и представници Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске. Тематске области Саветовања покриле су целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова. Референти, модератори и дрги носиоци активности били су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).