Активности

Програм стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2022. годину

25. 01. 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова донела је Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2022. годину.

Програм стручног усавршавања има за циљ континуирано унапређење вештина и знања и уједначавање пракси миритеља и арбитара у области мирног решавања радних спорова, што је битан предуслов за даљи развој института мирног решавања радних спорова у пракси, а тиме и ефикасне радноправне заштите у Републици Србији.

Овим Програмом планиране су две обуке миритеља и арбитара и посебне индивидуалне обуке. Поред наведених обука, Агенција ће се залагати да у 2022. години организује и друге обуке уз експертску подршку Међународне организације рада (МОР) и удружења грађана.

Програм посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2022. годину можете преузети кликом на ЛИНК.