Активности

Прва интерактивна обука и обележавање 15 година рада

26. 03. 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је одржала Прву интерактивну обуку за миритеље и арбитре и обележила 15 година рада.

Обуку је отворила министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић и представници социјалних партнера, председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић, председник УГС „Независност“ проф. др Зоран Стоjиљковић и председник Уније послодаваца Милош Ненезић. Представници социјалних партнера су говорили о свом искуству у сарадњи са Агенцијом, које је напредовало од почетног неповерења до блиске сарадње.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић истакла је да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку даљем развоју и раду Агенције како у погледу унапређења прописа, тако и на промовисању добрих пракси, како би што већи број послодаваца и запослених био упознат са заштитом која постоји у нашој земљи. За 15 година рада пред Агенцијом решавало се скоро 20.000 спорова од којих је око 19.000 индивидуалних, што значи да су грађани постали свесни колики значај има ова Агенција и да у њу имају поверење, истакла је проф. др Кисић Тепавчевић.

Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић захвалила је миритељима и арбитрима на залагању и раду и навела да они имају најважнију улогу у развоју институционализованог мирног решавања радних спорова, поред представника синдиката и послодаваца, и да представљају огледало ове Агенције, јер су својим знањем, стручношћу и залагањем приликом решавања поступака, допринели да се стекне поверење грађана у Агенцију и њен рад.

Ивица Лазовић је у име Републичке агенције за мирно решавање радних спорова захвалио Министарству на подршци у раду и навео да ће у наредном периоду приоритети рада ове агенције бити остваривање боље сарадње са судовим и са социјалним партнерима.

У стручном делу скупа, миритеље и арбитре са најновијом судском праксом у погледу решавања радних спорова упознала је судија Уставног суда Србије Лидија Ђукић. Председник Удружења за радно право и социјално осигурање проф. др Предраг Јовановић је присутне упозанао са радом на даљину у условима пандемије и изазовима за радно право које носе овакви облици рада.