Активности

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

26. 03. 2016.

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 25. марта 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у области колективног преговарања о чему је говорила Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а након чега је миритељ и арбитар проф. др. Живко Кулић отворио полемику о практичним примерима и отвореним питањима у решавању колективних радних спорова.Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда је одржала предавање о судској пракси у области радних спорова, док су Снежана Богдановић и Данијела Рајковић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања говорили о практичним аспектима у решавању индивидуалних радних спорова. Миритељ и арбирар Дејана Спасојевић Иванчић је поделила своја практична искуства у области индивидуалних радних спорова, али допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.