Активности

Радионица у Руми

27. 09. 2016.

Представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у наредних месец дана ће заједно са социјалним партнерима обићи више градова у Србији где ће локалним послодавцима и запосленима кроз разговор и симулације поступка приближити предности медијације у споровима из радних односа.У среду 28. септембра у хотелу Парк у Руми биће одржана радионица ,,Мирно решавање радних спорова у пракси“,на којој ће представнициц Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима удружења послодаваца и синдикатима указати на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак пред судом.Биће речи и о штетним последицама штрајка, затим о мобингу, као и о значају планираних измена Закона о мирном решавању рандих спорова којима се тежи оснажењу правог дејства одлука проистеклих поступцима пред Агенцијом..Кроз кратку презентацију института, симулацијом поступка – која има за циљ да поступак пред Агенцијом приближи запосленима и послодавцима, уз могућност директног постављања питања миритељима, арбитрима и представницима Агенције, заинтересоване стране ће добити увид у сам процес мирног решавања радног спора и његове предности..Радионица је део пројетка “Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства у Србији“, који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Више о поступцима мирног решавања радних спорова ће говорити Ивица Лазовић, заменик директора Агенције, а конкретне поступке ће симулирати миритељи и арбитри проф. др. Живко Кулић, Вера Кoндић и Данијела Коштан Ковачевић.Након Руме, планирано је да се радионице одрже у Смедереву и Ваљеву.Овај вид обуке локалних привредника и запоследних дао је добре резултате градовима у којима су се сличне радионице одржале у претходном периоду (Параћин, Јагодина, Крушевац, Нови Сад).Могућност учешћа у радионици имају сви заинтересовани, пре свега локални послодавци и запослени, али и удружења грађана и представници локалне самоуправе.