Активности

Радионица у Смедереву

01. 11. 2016.

У понедељак 31. октобра у Регионалном центру за професионални развој запослених у Смедереву одржана је друга по реду радионица ,,Мирно решавање радних спорова у пракси“, на којој су представници Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима удружења послодаваца и синдикатима указали на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак пред судом.Радионица је део пројетка “Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства у Србији“, који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Више о поступцима мирног решавања радних спорова говорили су Нађа Гојовић, Ивица Лазовић, заменик директора Агенције, а конкретне поступке су симулирали миритељи и арбитри Вера Кoндић и Данијела Коштан Ковачевић.