Активности

Радионица у Ваљеву

09. 11. 2016.

Деветог новембра у Ваљеву у просторијама АМСС одржана је радионица ,,Мирно решавање радних спорова у пракси“, на којој су представници Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима удружења послодаваца и синдикатима указали на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак пред судом.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је по трећи пут ове године у сарадњи са УГ Иницијатива за развој и сарадњу, као део пројетка “Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства у Србији“, који се реализује уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Канцеларија у Србији, а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије приближила институт мирног решавања радних спорова представницима синдиката и послодаваца у Ваљеву. О поступцима мирног решавања радних спорова говорили су испред УГС „Независност“ Александра Виторовић и Слађана Киковић, о пракси Агенциеје говорио је Ивица Лазовић, заменик директора Агенције, а конкретне поступке су симулирали миритељи и арбитри проф. др. Живко Кулић, Вера Кoндић и Данијела Коштан Ковачевић.