Активности

Република Србија домаћин годишње Регионалне конференције агенција за мирно решавање радних спорова

29. 09. 2021.

У Београду ће се од 6. до 8. октобра 2021. године одржати Регионална конференција мреже агенција за мирно решавање радних спорова у оквиру пројекта Међународне организације рада и Европске комисије ЕСАП 2 (Employment and Social Affairs Platform), уз учешће земаља из ширег региона (Бугарска, Румунија, Црна Гора, Република Српска (БиХ), Република Северна Македонија, Албанија и Мађарска).

Регионална годишња конференција агенција за мирно решавање радних спорова је најзначајнији догађај у овој области и представља наставак координиране сарадње између земаља потписница Меморандума о разумевању и сарадњи на превенцији и решавању радних спорова. На Регионалној годишњој конференцији ће се обрађивати многе важне теме, као што је систем за унапређење перформанси миритеља и арбитара, коришћење система за управљања предметима и повећање ефикасности и могућностима за побољшање.

У оквиру Конференције ће се за миритеље и арбитре одржати два специјална једнодневна тренинга „Вештине за решавање радних спорова“. Тренинге ће реализовати Међународни центар за обуку из Торина, који је специјализовани тренинг центар Међународне организације рада.

Значај ове конференције је у томе што представља догађај који ће окупити експерте из целог региона и што ће створити услове за интезивнију сарадњу и омогућити непосредну размену релевантних искустава, информација и примера добре праксе.