Активности

Решење колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд

08. 08. 2012.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова ангажовањем миритеља проф.др. Живка Кулића успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у „ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, између послодавца и Јединствене синдикалне организације ЈАТ-а, Јединствене синдикалне организације летачког и летачко-кабинског особља ЈАТ-а, Јединственог синдиката СТВ/СТД ваздухоплова и Синдикалне организације комерцијалних и економско-правних радника ЈАТ-а, усвајањем Препоруке.