Активности

Решење поступака мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“

20. 04. 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у Ј.П. „Аеродром Ниш“, закључењем Колктивног Уговора код послодавца.У току су колективни радни спорови у РТБ БОР-ГРУПА РББ БОР, Ј.П. Топлификација Пожаревац, Специјалној болници „Чигота“ Чајетина. У току је девет индивидуалних спорова чији је предмет злостављање на раду.