Активности

Саопштење ЈПНП Ђердап

20. 10. 2014.

Брзом реакцијом Републичке агенције за мирно решавање радних спорова обустављен је штрајк у ЈП „Национални парк Ђердап“. У склопу својих надлежности, Агенција је реаговала на најављени штрајк заказан за 18. новембар, након чега је постигнут договор да се штрајк прекине, а Агенција укључи у решавање нагомиланих спорова, ради стабилизације поремећених односа између пословодства и запослених.

Асоцијација независних и слободних синдиката, репрезентативни синдикат код послодавца, донео је Одлуку о ступању у штрајк, ради заштите професионалних и економских интереса запослених.

Одмах по сазнању о најави штрајка, директор Агенције Миле Радивојевић са сарадницима отишао је у ЈП „Национални парк Ђердап“. После вишесатног разговора са представницима штрајкачког одбора, постигнут је споразум да се штрајк прекине, а у циљу трајне стабилизације односа, пред Агенцијом је покренут поступак преговора поводом закључења колективног уговора.

Обзиром да је штрајк резултирао првенствено из незадовољства запослених односом пословодства према њима, који се по наводима штрајкачког одбора огледао у мобингу, дискриминацији, застрашивању и другим облицима вређања личног и професионалног интегритета, Агенцији је поднето 26 Предлога за решавање индивидуалних радних спорова поводом злостављања на раду.

У складу са Законом о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“ 125/04 и 104/09), Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, даље предузима мере из своје надлежности.