Активности

Састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова

31. 01. 2022.

Дана 31. јануара 2022. године Међународна организација рада је у оквиру пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2) организовала први онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова на тему примене методологије и инструмената за мерење учинка мирног решавања радних спорова. Ова методологија има два основна циља, а то је већа примена система за мирно решавање радних спорова од стране радника, послодаваца и њихових организација и као други циљ већа делотворност система за мирно решавање радних спорова.

На састанку су учествовали Ада Хуибрегтсе, главни технички саветник МОР-а, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно право МОР-а, Јован Протић, нацинални координатор МОР, Атила Кун, шеф Одељења за радно право и социјално осигурање Универзитет Кароли Гаспар из Будимпеште, Зденка Бурзан из Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Јована Борјан из Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Владимир Бијадијев из Националног института за мирење и арбитражу (Бугарска), Љуљета Краста из Министарства за социјалну заштиту и омладину Албаније, као и представници репрезентативних социјалних партнера у региону, експерти МОР-а и пројектни експерти.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова је представљао директор др Ивица Лазовић, проф. Др Сенад Јашаревић, миритељ Агенције и Драгана Андоновска руководилац Групе за правне послове у Агенцији.

На овом састанку су размењена релевантна искустава, информације и примери добре праксе, а договорени су и даљи облици унапређења сарадње регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова.