Активности

Састанак са организацијама које се баве медијацијом

24. 04. 2023.

На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 24.04.2023. године, одржан је састанак са представницима организација које се баве медијацијом у Републици Србији. Циљ овог састанка је међусобно упознавање и размена искустава, дијалог о добрим праксама и баријерама на које наилази како Агенције тако и поменуте организације.

Скупу су, поред представника Агенције, присуствовали представници УГ Медијатори Крушевца, Институтa за медијацију, преговарање и јавне политике и Коморе медијатора Србије.

На састанку је покренуто много тема које се тичу пре свега препознавања значаја алтернативног решавања радних спорова и предностима које тај институт има. Договорени су даљи правци сарадње и интензивирања односа кроз међусобно учествовање на обукама и трибинама. Закључак је да је да постоји доста простора за заједничко деловање у наредном периоду и да је ово само прва у низу радионица овог типа.