Активности

Споразум у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин

24. 10. 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, успела је да, посредством миритеља, реши колективни спор у Општој Болници „Ђорђе Јовановић“ у Зрењанину. Предмет спора је била примена Колективног уговора у делу који регулише исплату трошкова за долазак и одлазак са рада, а решен је усвајањем Препоруке од 03.10.2012. године