Активности

Студијска посета трипартитне делегације из Албаније

04. 05. 2023.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је од 3. до 4. маја 2023. године трипартитна делегација из Републике Албаније, коју су чинили два представника репрезентативних синдиката (Конфедерација синдиката и Уједињени независни синдикати), два представника послодаваца (Бизнис Албанија), два представника Министарства финансија и економије који су задужени за социјални дијалог и радне односе и представница Међународне организације рада у Албанији Дорина Ника.

Трипартитна студијска посета је имала за циљ да се гости из прве руке упознају са искуствима сталне, посвећене и специјализоване институције за решавање спорова на једном месту, која решава индивидуалне и колективне спорове. Наша Агенција је изабрана као циљна институција за студијску посету због свог мандата који се бави индивидуалним и колективним споровима и комбиноване експертизе од скоро 20 година.

Са праксом Агенције госте је упознао директор, а о финансирању Агенције и миритеља и арбитара, говориле су Драгана Андоновска руководилац Групе за правне послове и Биљана Стојић, руководилац Групе за финансијске послове. О дигитализацији у раду Агенције, електронској бази података, промотовним активностима и управљању квалитетом, говорио је Милош Прокић, саветник.

Гости су се упознали и са радом миритеља и арбитара у директном разговору са Зорицом Радовић и проф. др Бојаном Урдаревићем, али и са искуствима корисника кроз разговор са председником Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије Сашом Торлаковићем.

Посета је била део пројекта „Приступ правди у радним споровима кроз посредовање и мирење“ који спроводи МОР уз финансијску подршку Владе Шведске, а који пружа подршку албанским трипартитним конституентима у ревизији постојећег система мирног решавања радних спорова и осмишљавању мера за повећање његове ефикасности и домета.

Након ове посете, формиће се радна група која ће израдити предлог за оснивање специјализоване Агенције за радне спорове у Албанији. Биће то трећа Агенција која настаје по узору на нашу Агенцију, поред Агенције за мирно ријешавање радних спорова Црне Горе и ЈУ Агенције мирно ријешавање радних спорова из Републике Српске (Босне и Херцеговине). Веома нас чини поносним чињеница да је наш модел решавања радних спорова постоји интересовање у региону и да можемо да поделимо своје искуство и добру праксу.