Активности

Трећи интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

05. 12. 2016.

Трећи интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 05. децембра 2016. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у судској пракси о чему је говорио судија Врховнoг касационог суда Предраг Трифуновић. Предавање на тему Отказ уговора о раду одржала је доц. др Љубинка Ковачевић са Првног факултета у Универзитета у Београду и најављена је даља сарадња између две институције у склопу потписаног Споразума о сарадњи. На тему Вештина преговарања у пракси говорила је Татјана Кљун из Министарства унутрашњих послова.На крају обуке је миритељима и арбитрима представљен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова уз дискусију о предложеним решењима. Присутним миритељима и арбитрима је подељен је приручник Међународне организације рада – Професионално мирење у колективним радним споровима.