Активности

Учешће на округлом столу „Дискриминација на раду и механизми заштите“

01. 03. 2024.

На округлом столу под називом „Дискриминација на раду и механизми заштите“, који је одржан 1. марта у Београду, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова представила је могућности за заштиту радника од дискриминације кроз поступке који се воде пред Агенцијом. Дебата је организована а у оквиру пројекта „Иницијатива за глобалну солидарност“ који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) од стране Фондације Центар за демократију.

Директор Агенције др Ивица Лазовић упознао је учеснике дебате са делокругом рада Агенције и указао на улогу коју она има у заштити радника од дискриминације. Он је истакао значај васудских механизама заштите радних права којима се омогућава да се поступци реше брзо и ефикасно. Истовремено Лазовић је подвукао да Агенција ангажује значајне ресурсе како би раднике и синдикате упознала са институтом мирног решавања радних спорова стављајући акценат на мобинг и дискриминацију који често нису препознати с њихове стране.

Поред представника Агенције у дискусији су учествовали и Наташа Вучковић испред организатора, Kirsten Schönefeld из Фондације Фридрих Еберт, Данијела Ристовски из канцеларије Повереника за заштиту равноправности, Санела Бахтијаревић испред Немачке организација за међународну сарадњу (GIZ), представници синдиката као и невладиног сектора.