Активности

Учешће у радној групи за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима

23. 02. 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова пружаће подршку у раду мултидисциплинарној радној групи за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима. Овим прописом би се регулисало питање законског уређења проблематике несталих лица, на системски, свеобухватан и мултидисциплинаран начин. Ово је још један из сета прописа из надлежности ресорног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на чијем доношењу Агенција даје допринос са аспекта свог рада, а на основу праксе и искустава.

Први састанак Радне групе за израду Нацрта закона о принудно несталим лицима одржан је 23. фебруара 2021. године у Палати „Србија“ и отворила га је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић уз присуство бројних експерата и представника државних органа и цивилног сектора.