Активности

Унапређена сарадња са Националним институтом за мирење и арбитражу након дводневне посете Републици Бугарској

17. 06. 2023.

На иницијативу директора Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске (НИПА) Владимира Бојажијева, организована је посета представника Агенције овој институцији од 14. до 16. јуна. Национални институт за мирење и арбитражу (НИПА) је позвао представнике Агенције на састанак у Софију ради размене искустава и разговора о будућим стратегијама заједничке сарадње.

Састанак је имао за циљ идентификовати сличности и разлике у поступцима решавања радних спорова између две институције, као и маркирање области и могућности за коришћење искуства из праксе решавања радних спорова, а посебно због постизања договора о специфичним активностима које ће бити обухваћене у потенцијалном заједничком пројекту у оквиру INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027.

У оквиру посете је одржана једнодневна радионица 15. јуна 2023. године „Решавање радних спорова – партнерство за знање и најбоље праксе“. Ову радионицу је као специјални гост отворио Њ.Е. Жељко Јовић, амбасадор Републике Србије у Републици Софији, чиме је целом догагађају дат посебни значај. На целодневној радионици обрађена су многа важна питања, од прегледа индустријских односа и колективног преговарања у две државе, до међусобних одговора на постављена прелиминарна питања о организацији, структури, функцијама и активностима Агенције и Института, конкретних поступака мирења или посредовања и арбитраже у решавању радних спорова, регулаторног оквира и изазова у пракси, до статистике поступака решавања спорова. Поред директора Бојажијева и Лазовића, о пракси су говорили проф. др Kрасимира Средкова, члан Надзорног одбора НИПА и председница Бугарског удружења за радно право и социјалну сигурност, проф. др Бојан Урдаревић, миритељ и председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, проф. др Валери Апостолов, председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Емил Мингов, заменик председника Надзорног одбора НИПА, проф. др Сања Шкорић и проф. др Дејан Логарушић миритељи Агенције.

Други дан боравка у Републици Бугарској организована је посета Националном институту за мирење и арбитражу Републике Бугарске, где је делегација Агенције упозната са радом овог тела које је ове године обележило 20 година постојања, а основано је за решавање искључиво колективних радних спорова, броји 12 особа, од којих су 7 стручњака, 3 специјалиста и 2 особе су руководиоца. Том приликом, директори две институције су договорили и заједничку сарадњу и наступ у огвиру предстојећег пројекта INTERREG VI-A IPA програма Бугарска-Србија 2021-2027. Пројекат INTERREG VI-A IPA Бугарска-Србија 2021-2027 је програм прекограничне сарадње финансиран од стране Европске уније средствима из Инструмента за предприступну помоћ (IPA III) и подразумева више области финансирања, а једна од њих је и достојанствени рад и заштита радних права. На састанку је договорен и предложен низ активности у овом правцу, као и узвратна посета делегације НИПА Агенцији у Београду.

Ова посета је била од великог значаја за међусобно упознавање и постављање темеља за предстојећу знатно ближу сарадњу.