Активности

Управа ЈП „Пошта Србије“ прихватила мирно решавање радног спора

10. 04. 2017.

Управа у Јавном предузећу „Пошта Србије“ је дала сагласност да колективни радни спор са Синдикатом ПТТ Србије поводом штрајка решава мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова и сагласила се са предлогом синдиката да миритељ буде доц. др Бојан Урдаревић.Синдикат ПТТ Србије покренуо је поступак мирења пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова где је предмет спора штрајк. Главни одбор наведеног Синдиката је донео одлуку о ступању у штрајк упозорења 19. априла, с обзиром да ЈП „Поште Србије“ обављају делатност у јавном интересу и да су по закону дужне да поштују минимум процеса рада. Синдикат ПТТ Србије, поред осталог, захтева враћање зарада на ниво пре 28. октобра 2014. године, укидање Уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору, поштовање закона и колективног уговора за ЈП „Поште Србије“, поништавање одлуке о брисању слободних дана и решавање проблема слободних дана и начина коришћења годишњих одмора. Такође захтева се решавање статуса и подизање цене рада за раднике који раде на основу уговора о привременим и повременим пословима.Директор „Пошта Србије“ и представници Синдиката ПТТ Србије показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу смањења трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају пред Агенцијом.