Активности

Успешно мирење и престанак разлога за штрајк у индустрији меса „CARNEX“

12. 08. 2017.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписан је Споразум о решењу колективног радног спора у Индустрији меса „CARNEX“ d.o.o. којим су престали разлози за почетак штрајка заказаног за 15. август 2017. године.Синдикат Независност Carnex Врбас и Самостални синдикат Carnex Врбас донели су 3. августа Одлуку о ступању у штрајк који је заказан за 15. август, са захтевима за повећање основне зараде за 11,20 %, затим стављање ван снаге Правилника о организацији и систематизацији послова од 28.11.2016. године, којом су смањени потребни степени стручне спреме и смањивање износа основне зараде запосленом који те послове обавља и решавање проблема остваривања права на годишњи одмор за 2016. годину.Наведени синдикати су приступили мирном решавању колективног радног спора, у складу са законом и 9. августа је покренут поступак пред Агенцијом. Пословодство „CARNEX“ се истог дана сагласило са овим поступком, те је одређен поступајући миритељ Верица Хрнчјар.Миритељ је већ следећег дана 10. августа одржао прву расправу и формирао Одбор за мирење у који су ушли представник послодавца Тамара Пењић и представници синдиката Милојица Живковић и Миодраг Бјелаковић. После две расправе, Одбор се сагласио да се настали спор може решити договором и усагласио текст Препоруке о начину решења колективног радног спора, коју су након већања и гласања једногласно прихватили дана 11. августа. Одмах након усвајања Препоруке, саставили су Споразум о решењу спора који је потписан од свих чланова Одбора за мирење.Споразумом је договорено да се послодавац Индустрија меса „CARNEX“ d.o.o. обавезује да ће на захтеве Штрајкачког одбора, из Одлуке о ступању у штрајк, репрезентативним синдикатима доставити одговор најкасније до 31. августа са конкретизованим предлогом за повећање зараде запослених. Након што постигну тај договор, стране ће приступити закључењу Анекса колективног уговора. Такође је договорено да су овим споразумом престали су разлози за почетак штрајка и стављена је ван снаге Одлука о ступању у штрајк.Представници Синдиката Независност „Carnex“ Врбас, Самосталног синдиката „Carnex“ Врбас и пословодство ,,Carnexa“ и ,,МК Групе“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.