Активности

Успешно реализована интерактивна обука миритеља и арбитара

10. 05. 2024.

Дана 10. маја 2024. године, одржана је прва Интерактивна обука за миритеље и арбитре Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова у овој години.

Обуку je отворио директор Агенције др Ивица Лазовић и упутио речи дободошлице присутнима и известио их о раду Агенције у претходном периоду, са посебним акцентом на CAF ознаци квалитета. Он је истакао да чињеница да једини у Републици Србији имамо ову престижну европску ознаку као потврду квалитета, доста говори о томе да заједнички напори у раду свих запослених, али и миритеља и арбитара нису били узалуд.

На обуци су о актуелној судској пракси у области радних спорова говорили: Лидија Ђукић, судија Уставног суда у пензији, Мила Лазић, судија Основног суда у Крагујевцу и Предраг Трифуновић, судија Врховног Касационог суда у пензији.

На обуци је истакнута и важна тема о специфичним питањима радно-правних односа са посебним освртом на Косово и Метохију о којој је говорила проф. др Слободанка Ковачевић Перић, деканица Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Последња сесија била је посвећена преговарачким вештинама у конфликтним ситуацијама о којој је говорила доц. др Драгана Ћорић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Покрајинска заштитница грађана.

Након излагања отворена је дискусија о актуелним радноправним темама и изазовима са којима се арбитри и миритељи суочавају.