Активности

Важан корак ка потврди квалитета

13. 06. 2023.

Након годину дана имплементације система управљања квалитетом за државну управу - CAF (Common Assessment Framework), односно заједничког оквира за самопроцену, Агенција је аплицирала за престижну ознаку „Ефикасан корисник CAF-а“ код Регионалног центар за управљање квалитетом (RQMC) Регионалне школе за јавну управу (ReSPA).

Право на доделу ове ознаке се остварује након успешно спроведеног поступка екстерне повратне информације (PEF) којим се обезбеђује стандардизована примена ове ознаке широм Европе.

У оквиру Поступка екстерне повратне информације (PEF) за ознаку “Ефикасан корисник CAF-а”, дана 13. јуна 2023. године Агенцију су посетили Актери екстерне повратне информације (EFAC) Далибор Ћопић из Агенције за јавну управу Републике Српске (БиХ), Кенан Авдагић из Уреда координатора за реформу јавне управе БиХ, PARCO и Philip Parzer из КДЗ Аустрија као посматрач.

Актери екстерне повратне информације (EFAC) у посети Агенцији су обавили више разговора са запосленима у Агенцији, кључним корисницима услуга Агенције, социјалним партнерима и државном управом и позитивно оценили имплементацију CAF-а у нашој пракси.

Ово је важан, корак ка добијњу ознаке „Ефикасан корисник CAF-а“, о чему коначну одлуку доноси Регионални центар за управљање квалитетом Регионалне школе за јавну управу.