Активности

Заједничка препорука о мирном решењу колективног спора на Факултету медицинских наука у Крагујевцу

27. 08. 2020.

На Факултету медицинских наука у Крагујевцу стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом штрајка дела запослених, али је после свега две расправе утврђена заједничка препорука којом се препоручују начини решавања свих спорних питања.

Послодавац и запослени на Факултету медицинских наука у Крагујевцу су још једном потврдили да је најбољи пут за решавање радних спорова поступак пред миритељима и арбитрима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.