Активности

Заједничка препорука о мирном решењу колективног радног спора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

20. 03. 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 06. марта 2023. године, потписанa је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора поводом примене ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Поступак пред Агенцијом је покренут од стране Независног синдиката просветних радника Војводине, а друга страна у спору, Министарство просвете се сагласило да се поступак решава мирним путем.

Поступајућа миритељка, у складу са законом, на првој расправи је формирала Одбор за мирење у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. Након две одржане расправе дошло је до усаглашавања ставова између представника страна у спору о начину решавања свих спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници социјалних партнера, синдиката и министарства, дали су допринос мирном решавању радних спорова и показали су предности социјалног дијалога између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.