Активности

Заједничка препорука о мирном решењу колективног спора у Јавном стамбеном предузећу „Крагујевац“

11. 02. 2022.

У ЈСП „Крагујевац“ у Крагујевцу стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом примене Посебног колективног уговора. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдикалне организације ЈСП „Крагујевац“ и Заједнице синдиката Србије ЈСП „Крагујевац“. Послодавац ЈСП „Крагујевац“ се сагласио да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом. За поступајућег миритеља је одређена Катарина Николић. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. После три расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Послодавац и запослени у ЈСП „Крагујевац“ у Крагујевцу су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са прописима за сва спорна питања.