Активности

Заједничка препорука о мирном решењу колективног спора у ЈКП „Новосадска топлана“

22. 06. 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Ружица Ерцег. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са прописима за сва спорна питања.