Активности

Заједничка препорука о мирном решењу колективног спора у Општој болници „Сремска Митровица“

24. 06. 2021.

У Општој болници „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена и потписана од стране Одбора за мирење.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора Синдиката медицинских сестара и техничара Србије ОО за више послодаваца Дом здравља и општа болница у Сремској Митровици. Формиран је одбор за мирење у складу са законом у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка Дејана Спасојевић Иванчић. После две расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

И у Општој болници „Сремска Митровица“ запослени и послодавац су кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења одрживих решења у складу са законом.