Активности

Заједничким споразумом до решења колективног радног спора

18. 08. 2023.

У Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Основне организације синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац, уз сагласност друге стране у спору Установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац.

За поступајућу миритељку је одређена Драгана Милетић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење и која је представљала основ за потписивање Споразума.

Послодавац и синдикат у Установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у Новом Поповцу су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.