Активности

Заједничком препоруком до решења спора у СМАТСА

24. 06. 2024.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у Контроли летења Србије и Црне Горе „SMATSA” доо Београд, а поводом примене колективног уговора.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Синдиката контроле летења, а послодавац Контрола летења Србије и Црне Горе „SMATSA” доо Београд сагласио се да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је, сагласношћу страна у спору, одређен проф. др Бојан Урдаревић. Он је, у складу са законом, на првој расправи формирао Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После четири одржане расправе утврђена је заједничка препорука којом је постигнут договор о начину решавања спорних питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложену Препоруку.

Послодавац и синдикат у Контроли летења Србије и Црне Горе „SMATSA” доо Београд су у складу са препоруком Владе Републике Србије дали пример спремности на социјални дијалог и проналажења компромисних решења кроз поступак мирног решавања радног спора у интересу свих запослених.