Активности

Закључен Споразум о прекиду штрајка у Фабрици шинских возила „ГОША“ из Смедеревске Паланке

19. 09. 2017.

Београд, 19. септембар 2017. – Управа и запослени у ФШВ „Гоша“ из Смедеревске Паланке закључили су Споразум о окончању колективног радног спора у присуству миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова проф. др Живка Кулића чиме је и формално завршен петомесечни штрајк. Споразум су потписали председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић и генерални директор Милутин Шћепановић.Споразумом су решена сва спорна питања између послодавца и Штрајкачког одбора, односно наставак прекинутог процеса рада, динамика и начин исплате неисплаћених зарада као и репрограм дугова за уплату доприноса по основу пензијског, инвалидског и здравственог осигурања и др. Споразум је ступио на снагу даном закључивања.