Јавне набавке 2018

Јавне набавке 2018

Информације, обавештења и документација у вези са Јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује:

План јавних набавки за 2018. годину

  1. План јавних набавки 2018. година

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга штампања за потребе Републичке агенције за мирно решавање радних спорова – М1.

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА М1 2018
  2. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ М1 2018
  3. Одговори M1 2018. год.
  4. Одлука о додели уговора M1 2018.
  5. Обавештење о закљученом уговору М1