Агенција у медијима

РТС - Ко су чешћи злостављачи на раду – колеге или шефови

Злостављање на раду забрањено је Законом али се у пракси, ипак, дешава. Ивица Лазовић, директор Републичке агенцији за мирно решавање радних спорова, истиче да је мобинг чешћи од колега него од надређених и да се јавља у свим делатностима. Истакао је и да Агенција не утврђује да ли је постојало злостављање већ има за циљ да мири стране у поступку. У пракси се показало и да већина није спремна на помирење.

Прочитајте целу вест на:

https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4895897/mobing-sporovi-mirenje-zlostavljaci.html