Агенција у медијима

РТК - Локални омбудсман у сарадњи са Републичком агенцијом за мирно решавање спорова

Велики број спорова у области радног права посебно је изражен у јавном сектору.

Прочитајте целу вест на:

https://rtk.co.rs/lokalni-ombudsman-u-saradnji-sa-republickom-agencijom-za-mirno-resavanje-sporova/