Агенција у медијима

РТК - Решавање радног спора мирним путем растеретило је правосудни систем

Запослени и послодавци имају могућност да проблем из области радног права реше кроз дијалог, посредством арбитара и миритеља, уз учешће Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и канцеларија омбудсмана у Србији, наглашено је на конференцији „Радноправни аспекти људских права-теорија и примена“.

Прочитајте целу вест на:

https://rtk.co.rs/resavanje-radnog-spora-mirnim-putem-rasteretilo-je-pravosudni-sistem/